INTRODUCCIÓ.

L’ús del portal atribueix la condició d’Usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions establertes aquí, no haurà de utilitzar/accedir a aquest portal.

INFORMACIÓ GENERAL

Janet Recasens Selma amb NIF: 43399335Z, i domicili a aquests efectes a la Rambla Onze de Setembre, 6-G 5è 3ª, 08030  Barcelona. Amb el correu electrònic de contacte es janet@janetrecasens.com i com a propietària d’aquesta pàgina web, declara que tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat de Janet Recasens Selma o dels seus legítims propietaris, i queden reservats tots els drest sobre els mateixos.

Janet Recasens Selma no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d’aquests de qualsevol disposició legal vigent.
En aquest web es fan servir imatges pròpies i altres lliures de dret.

ENLLAÇOS

Janet Recasens Selma no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si escau, poguessin incloure’s al portal, ja que no té cap tipus de control sobre aquests, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i a les condicions d’ús que hi regeixin.

CONTINGUTS

Janet Recasens Selma es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

L’Usuari del portal es compromet a fer un ús adequat dels serveis que Janet Recasens Selma ofereix i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i l’ordenament legal, i no provocar danys en els sistemes físics i lògics de Janet Recasens, dels seus proveïdors o de terceres persones.

Janet Recasens Selma té l’obligació de facilitar als òrgans competents per raó de la matèria tota la informació i col·laboració necessàries per a l’exercici de les seves funcions.

COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS

Totes les comunicacions i notificacions realitzades, es consideraran eficaces amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu electrònic a l’e-mail subministrat per l’usuari en el formulari d’alta registre. L’usuari s’obliga a mantenir informat Janet Recasens Selma dels canvis que es produeixin a les dades personals i a l’adreça de correu electrònic que Janet Recasens Selma posseeix per informar l’usuari dels fets que consideri oportuns. L’usuari reconeix expressament que aquestes dades han estat subministrades per ell mateix i són veraces.

Janet Recasens Selma es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Política de recollida de dades personals: Consulteu la nostra Política de Privacitat.

En utilitzar el web accepta la nostra Política de Cookies.